Veelgestelde vragen

Vragen over de werking van Sixie? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Mag ik nog bijverdienen als ik op pensioen ben?

Als u met pensioen bent, mag u nog bijverdienen. Hoeveel u precies mag bijverdienen, hangt af van een aantal factoren zoals leeftijd, beroepsloopbaan en het soort pensioen dat u krijgt.  

Wat zijn de voorwaarden om onbeperkt te mogen bijverdienen?
 • Je bent min. 65 jaar en krijgt ofwel een rustpensioen, ofwel een rust- en overlevingspensioen
 • Je bent jonger dan 65 jaar en je kan aantonen dat je minstens 45 jaar hebt gewerkt op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen
 • Je krijgt een overgangsuitkering
 • Opgelet: je mag geen sociale uitkering krijgen
Er zijn drie mogelijkheden voor onbeperkt bijverdienen:
 • U bent minstens 65 jaar en krijgt ofwel een rustpensioen, ofwel een rust- en overlevingspensioen;
 • U bent jonger dan 65 jaar en u kan aantonen dat u minstens 45 jaar heeft gewerkt op de ingangsdatum van uw eerste rustpensioen.
 • U krijgt een overgangsuitkering

Opgelet: u mag geen sociale uitkering krijgen

Wat zijn de voorwaarden om beperkt te mogen bijverdienen?
 • Je bent 65 jaar en krijgt enkel een overlevingspensioen
 • Je bent jonger dan 65 jaar, maar je kan niet aantonen dat je minstens 45 jaar hebt gewerkt op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen.
Er zijn twee mogelijkheden voor beperkt bijverdienen:
 • U bent minstens 65 jaar en krijgt enkel een overlevingspensioen
 • U bent jonger dan 65 jaar, maar u kunt niet aantonen dat u minstens 45 jaar heeft gewerkt op de ingangsdatum van uw eerste rustpensioen.
Welke zijn de inkomstengrenzen om beperkt te mogen bijverdienen?
Wie niet aan de criteria voldoet om onbeperkt te mogen bijverdienen, moet rekening houden met een aantal beperkingen. Uw beroepsinkomsten mogen dan niet hoger liggen dan een bepaald bedrag. Hoeveel dat precies is, hangt af van uw gezinslasten, de aard van uw pensioen (ouderdomspensioen en/of overlevingspensioen), het jaar waarin u werkt en het soort werk. U vindt de volledige tabel hier terug.
Mag ik nog bijverdienen als gepensioneerde onder zelfstandig statuut?

U kunt een pensioen perfect combineren met de (verdere) uitoefening van uw zelfstandige activiteit. Om te weten hoe u zich kan aansluiten en hoeveel sociale bijdragen u verschuldigd bent, is het belangrijk te weten welk soort pensioen u ontvangt.

Moet ik mijn beroepsactiviteit aangeven als gepensioneerde?

U moet uw beroepsactiviteit enkel aangeven als u:

 • Uw eerste pensioen nog moet ontvangen
 • Een politiek of ander mandaat in België of het buitenland uitoefent
 • Een beroepsactiviteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt in het buitenland
 • Een gezinspensioen ontvangt
 • Wetenschappelijke of artistieke activiteiten beoefent
Riskeer ik een sanctie indien ik de inkomstengrenzen overschrijd?

Indien u jonger bent dan 65 of nog geen loopbaan van 45 jaar hebt gehad en u blijft werken, wordt uw pensioen verminderd met het percentage waarmee u de inkomstengrens overschrijdt. Als u bijvoorbeeld 50% meer verdient dan de inkomstengrens, dan zal uw pensioen ook met 50% verminderd worden.

Wat als mijn echtgeno(o)t(e) nog een beroepsactiviteit heeft?

Als het inkomen van uw echtgeno(o)t(e) een bepaalde grens overschrijdt, wordt het gezinspensioen opgeschort en ontvangt u een pensioen voor alleenstaanden. Dat is lager dan een gezinspensioen.

Bouw ik extra pensioenrechten op?

Door een toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen, bouwt u in principe geen extra pensioenrechten op. Er zijn echter enkele uitzonderingen. De verdere pensioenopbouw bij een activiteit na 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar is verschillend voor werknemers en zelfstandigen:

 • Werknemers: u heeft een gemengde loopbaan, werkt verder als werknemer en u bent al met pensioen als zelfstandige? Dan kunt u als werknemer wel nog verder pensioenrechten opbouwen.
 • Zelfstandigen: u heeft een gemengde loopbaan, werkt verder als zelfstandige, maar neemt wel uw ander pensioen op (als werknemer, ambtenaar of buitenlands pensioen)? Dan kunt u als zelfstandige geen verdere pensioenrechten opbouwen.
Word ik betaald als ik via Sixie werk?

Ja. U wordt steeds marktconform verloond voor de opdrachten die u toegewezen krijgt. U kunt hierbij zelf kiezen hoe u tewerk gaat: als uitzendmedewerker of als freelancer. In beide gevallen wordt u rechtstreeks betaald door Sixie. Indien u en de klant kiezen voor een selectiefee, dan wordt u rechtstreeks door de klant tewerkgesteld en verloond.

Toch geen antwoord gevonden? Stel hieronder uw vraag.